Változik a Naprendszer - Az idő vége nem jelenti a Világ végét!

18.04.2012 22:07

A NASA kiszivárogtatott információi szerint változik a Naprendszer
Az Idő vége nem jelenti a Világ végét, mint ahogyan az hibásan volt
értelmezve és közvetítve a Biblián át.


A 2012-ben várt változás teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és
magát az emberiséget. A Hold létrehozza saját légkörét nátrium vegyületekből
mely most 6000 km2 területen terül el a Mars légköre is gyorsan növekszik
mely az Observer 1997-es meghíbásodásához vezetett. A Föld légkörében ma is
változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent
meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta az 5 szőrösére nőtt. A Vénusz
fényerőssége szintén jelentősen megnőtt. A Jupiter mágneses tere
megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát
észlelték.
Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és
folyamatosan növekszik a fényük,
a Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt. Szibéria Nemzeti Tudományos
Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a
Foton Gyűrű-be való behatolásnak tulajdonítható, amely egy jóval erősebb
energiájú kozmikus zóna.. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész
Naprendszerben. A Foton Gyűrű több sávos fotoncsík mely a Galaktika
központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.

A mi naprendszerünk ezt a Gyűrűt 25920 év alatt, amely periódust Galaktikus
Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az
átszelés 2000 éve tart. Úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a
Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető. A Foton Gyűrűbe való behatolás a
Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek akiket egoista viselkedés, alacsony aura
lüktetés jellemez, a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják
elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció
következik be. Minden lény elsősorban energiából épül fel. Az energia
információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek
takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.
-Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idők során tett megállapítások,
valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.
-Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a
gondolatok akár anyagiasodhatnak is.. ( lásd a Montauk kísérletet)
-Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van
egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlődés egyetemes törvénye
szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.
A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű, minden alárendelődik egy célnak,
amely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában fel van vértezve
az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek
egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban
nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a
sokszínűség van.

A Föld 2012-ben

A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyűrűn történő
áthaladás. Konkrétan ez mit jelent ?
A Foton Gyűrű annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, a
jelenlegi Földi időszámítás szerint, erős elektro-mágneses sugárzást bocsájt
ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.
A Gyűrű fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi
anyagra. Elsősorban minden test fluoreszkálni fog, amely hatása, hogy 2000
évig nem lesznek éjszakák.! A testek által kibocsájtott fény hőhatás
nélküli, és nem lesz árnyék. Az egész naprendszer molekuláris anyag
struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fő szabad és
környezetkímélő energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.
A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik.

Miután a Föld szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -ről
felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia
növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelőre
elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges időnk, miért sietünk
egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyűrűbe való belépéskor
2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes
emberiség egy más dimenzióba lép át.

Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idő megszűnik!

De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban<
megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban ismételten- Az Idő
vége nem a Világ vége.! A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a
naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való
növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik
-a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó
hatásaként
-átlépünk a jelen technológiából és amit az Időről és Térről tudunk
-a pénz szükséglete eltűnik
-az 5.-ös Dimenzióba lépünk
-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetően a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások
viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti)
így:
-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok
-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a
hagyományos kezelés nem segít
-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás
- limfatikus és immun rendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a
múltba révedés

A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat
történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem
alapfrekvenciájára hangolódik. Ez az égbemenetel melyről a régi írások
beszélnek
A felemelkedés mivel váratlanul erős, azok, akik alacsony, vagy negatív
tulajdonsággal rendelkeznek(rosszindulat, egoista) nem élik túl az
átváltozást. A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom .Ez
tulajdonképpen a fény, amely a félistenek és szentek auráját láthatóvá
teszi. Dr Berrende Fox vér tesztekből kimutatta hogy 20 éve az emberek
sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket
fejlesztettek..

network.hu
https://paranormal.hu/news.php?extend.475