Okamžik ...

16.05.2012 21:17

V Tvojom živote príde okamžik, keď si uvedomíš:

- na kom záleží

- na kom nikdy nezáležalo

- na kom nikdy záležať nebude 

- a na kom vždy bude.

 

Netráp sa ľudmi zo svojej minulosti.

Je dôvod pre to, že sa nedostali do Tvojej budúcnosti.